THÔNG TIN

  • Địa điểm: Thái Nguyên
  • Loại hình: Trường tư thục
  • Hình thức giảng dạy STEM: Giờ học chính khóa
  • Thời lượng học: 45’/buổi – Hàng ngày