THÔNG TIN

  • Địa điểm: Đống Đa, Hà Nội
  • Loại hình: Trường Quốc tế liên cấp
  • Hình thức giảng dạy STEM: Giờ học tự chọn
  • Thời lượng học: 60-90’/buổi – 2 buổi/ tuần