VỀ CHÚNG TÔI

Với mong muốn xây dựng đội ngũ STEM lớn mạnh tại Việt Nam, International STEM Association hướng tới “Lấy giáo viên làm trung tâm” và cung cấp các nội dung đào tạo cho giáo viên nhằm nâng cao năng lực và phương pháp giảng dạy để chương trình STEM được triển khai tới hàng triệu học sinh tại Việt Nam.

International STEM Association (ISA) tự hào là đơn vị CUNG CẤP CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO được cấp bởi tổ chức STEM.org™ – tổ chức nghiên cứu giáo dục STEM lâu đời nhất tại Hoa Kỳ với những đóng góp to lớn cho sự phát triển và phổ cập rộng rãi giáo dục STEM trên toàn thế giới.

White Photo Collage Photographer Portfolio Presentation Folder (2)

SỨ MỆNH

Xây dựng nhân lực – Nâng cao năng lực STEM Việt Nam