Tổ chức giáo dục STEM.org

Tổ chức STEM.org là tổ chức nghiên cứu và cấp chứng chỉ giáo dục STEM tư nhân lâu đời nhất tại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, tổ chức STEM.org là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp chứng chỉ, nhãn hiệu được đảm bảo an toàn với công nghệ mã hoá blockchain dành cho:

  • Chương trình giáo dục: Đánh giá, thẩm định và cấp chứng chỉ hàng năm cho các nhà trường, tổ chức giáo dục về chương trình STEM
  • Nhà giáo dục: Đào tạo tập huấn và cấp chứng chỉ
  • Sản phẩm giáo dục: Đánh giá, thẩm định học cụ/ giáo cụ STEM, đồ chơi STEM
  • Nhà xuất bản: Đánh giá, chỉnh sửa và bình luận sách báo, sách giáo trình STEM

Công ty đa quốc gia iGroup

Công ty iGroup là công ty đa quốc gia đăng ký tại Hồng Kong, có văn phòng đại diện tại 15 quốc gia của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Công ty iGroup là đơn vị hàng đầu cung cấp các giải pháp về công nghệ và thông tin cho các trường học và doanh nghiệp, tập trung vào cung cấp đa dạng các giải pháp số hoá tiên tiến và chuyên nghiệp trong kỷ nguyên số. iGroup tập trung vào lĩnh vực quản lý kiến thức và ngành công nghiệp thông tin, cung cấp nhu cầu rộng khắp của khách hàng như thư viện, học sinh, nhà trường, nhà giáo dục, nhà khoa học và các nhà nghiên cứu.

Công ty đa quốc gia iGroup

Công ty iGroup là công ty đa quốc gia đăng ký tại Hồng Kong, có văn phòng đại diện tại 15 quốc gia của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Công ty iGroup là đơn vị hàng đầu cung cấp các giải pháp về công nghệ và thông tin cho các trường học và doanh nghiệp, tập trung vào cung cấp đa dạng các giải pháp số hoá tiên tiến và chuyên nghiệp trong kỷ nguyên số. iGroup tập trung vào lĩnh vực quản lý kiến thức và ngành công nghiệp thông tin, cung cấp nhu cầu rộng khắp của khách hàng như thư viện, học sinh, nhà trường, nhà giáo dục, nhà khoa học và các nhà nghiên cứu.

mangoSTEEMS

mangoSTEEMS là 1 thành viên thuộc công ty iGroup, được thành lập năm 2018 với mục tiêu cung cấp giải pháp giáo dục sáng tạo và hiệu quả cho thị trường giáo dục từ mầm non tới THPT (K-12) về các lĩnh vực S.T.E.E.M.S (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Ngôn ngữ/ Tiếng , Toán và Khoa học xã hội).

Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Kidscode

Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Kidscode là công ty tập trung sứ mệnh phát triển tư duy STEM và Lập trình cho học sinh ở mọi lứa tuổi. Kidscode cung cấp các giải pháp phát triển giáo dục STEM-Robotics cho các đơn vị, trường học (đào tạo tập huấn, thành lập CLB STEM tại các trường, tư vấn xây dựng phòng Lab Makerspace, tổ chức các ngày hội cuộc thi STEM Robot, hệ sinh thái STEM – Liên minh STEM); các khoá học STEM cho học sinh và các sản phẩm (thiết bị STEM, robot giáo dục, sách và đồ chơi STEM).

Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Kidscode

Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Kidscode là công ty tập trung sứ mệnh phát triển tư duy STEM và Lập trình cho học sinh ở mọi lứa tuổi. Kidscode cung cấp các giải pháp phát triển giáo dục STEM-Robotics cho các đơn vị, trường học (đào tạo tập huấn, thành lập CLB STEM tại các trường, tư vấn xây dựng phòng Lab Makerspace, tổ chức các ngày hội cuộc thi STEM Robot, hệ sinh thái STEM – Liên minh STEM); các khoá học STEM cho học sinh và các sản phẩm (thiết bị STEM, robot giáo dục, sách và đồ chơi STEM).