THÔNG TIN

  • Địa điểm: Hà Nội
  • Loại hình: Trường tư thục
  • Hình thức giảng dạy STEM: Trại hè và Dã ngoại
  • Thời lượng học:
    • Trại hè: 2 tuần (học cả ngày)
    • Dã ngoại: 1 ngày