THÔNG TIN

  • Địa điểm: Từ Liêm, Hà Nội
  • Loại hình: Trường tư thục
  • Hình thức giảng dạy STEM: Giờ học chính khoá
  • Thời lượng học: 45’/buổi – Hàng ngày