THÔNG TIN

  • Địa điểm: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Loại hình: Trường tư thục
  • Hình thức giảng dạy STEM: Giờ học chính khóa
  • Thời lượng học: 70’/buổi – 2 buổi/tuần