HỌC LIỆU STEM

Với việc hợp tác cùng những đơn vị trong và ngoài nước, International STEM Association đáp ứng và cung cấp các đồ dùng và trang, thiết bị STEM phù hợp yêu cầu và mong muốn phát triển chương trình STEM tại các trường học và đơn vị giáo dục trên toàn quốc.

Giáo trình STEM

Trang thiết bị STEM

CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

STEM LAB

 

CHỨNG NHẬN CHƯƠNG TRÌNH STEM

THƯ VIỆN

BÀI GIẢNG STEM

CHƯƠNG TRÌNH

STEM K-12

ĐÀO TẠO STEM

TRỰC TUYẾN

STEM LAB

 

CHỨNG NHẬN CHƯƠNG TRÌNH STEM

THƯ VIỆN

BÀI GIẢNG STEM

CHƯƠNG TRÌNH

STEM K-12

ĐÀO TẠO STEM

TRỰC TUYẾN