STEM LAB

International STEM Association tư vấn mô hình và triển khai xây dựng phòng STEM Lab/ Maker Space cho các trường học và đơn vị giáo dục từ Mầm non tới Trung học phổ thông (K-12) nhằm mang tới một môi trường học tập STEM sáng tạo, toàn diện.

Tech Lab

Engineering Lab

Gara Lab

K-2 Lab

CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

ĐÀO TẠO STEM

TRỰC TUYẾN

 

CHỨNG NHẬN CHƯƠNG TRÌNH STEM

THƯ VIỆN

BÀI GIẢNG STEM

CHƯƠNG TRÌNH

STEM K-12

HỌC LIỆU STEM

 

ĐẠO TẠO STEM

TRỰC TUYẾN

CHỨNG NHẬN CHƯƠNG TRÌNH STEM

THƯ VIỆN

BÀI GIẢNG STEM

CHƯƠNG TRÌNH

STEM K-12

HỌC LIỆU STEM