THÔNG TIN

  • Địa điểm: Hoài Đức, Hà Nội
  • Loại hình: Trường quốc tế
  • Hình thức giảng dạy STEM: Câu lạc bộ và Trại hè
  • Thời lượng học:
    • Trại hè: 120’/ngày – học hàng ngày – 3 tuần
    • Câu lạc bộ: 45-55’/buổi – 2 buổi/tuần