Các đơn vị đối tác

Các đơn vị cộng sự

Nhận xét từ Các giảng viên STEM

Đội ngũ đào tạo của chúng tôi bao gồm các chuyên gia đào tạo STEM giàu kinh nghiệm đến từ các đối tác uy tín như

trường Trung học Maine Central Institute, Học khu Hội đồng trường Công giáo Windsor-Essex, iGroup, Innove, X-GEN Education, Học viện Giáo dục Công nghệ Happy Kids, Jello Academy,…