Tăng cường nhận thức của học sinh trong giáo dục STEM

Nội dung chính:  Học sinh cần hiểu các khái niệm...

Mô hình 5E – Định nghĩa và ứng dụng trong giáo dục STEM

Nội dung chính: MÔ HÌNH DẠY HỌC 5E LÀ GÌ?...

Bài giảng STEM – Từ đề cương đến giáo án

Chuẩn bị kế hoạch bài học là một khía cạnh...

Kỹ năng thế kỷ 21 cho học sinh

Thế kỷ 21 đã mang đến nhiều thay đổi và...

Đào tạo STEM – Tổng hợp 5 khóa đào tạo giáo viên

Giáo dục STEM không chỉ giúp học sinh trang bị...